Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden.

Uitnodiging ledenvergadering

 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op vrijdag 
20 maart 2020 om 20.00 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten.

Agenda

 Opening

 1. Mededelingen
 2. Verslag ledenvergadering 28 maart 2019 (website AVA’70)
 3. Jaarverslagen 2019 (website AVA’70)
 4. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de
 5. Verslag kascontrole commissie
  • benoeming kascontrole commissie
 6. Contributie 2020
 7. Bestuursverkiezing:
  • Patrick Ikink aftredend per 1 april 2020 en niet herkiesbaar. Als kandidaat stellen we voor Veronique Schulingkamp en Joost Lammers. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven. Linda en Rudi blijven nog een extra jaar in het bestuur zitten.
  • Zittende bestuursleden: 

Marloes Wensink

2019 - 2023

Linda Scholten

2016 - 2021

Rudi Meinen

2017 - 2022

Erwin Wamelink

2017 - 2021

Joke Balke

2017 - 2021

Walter Vaags

2018 - 2022

 1. Jubilarissen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

  Een gezellige tweede helft met allround muzikant en zoon van Wim en Hannie Rensink, Thijs Rensink.

 Tot ziens op deze vergadering.

 Jaarverslag 2019  
 Jaarverslag Jeugd
  Verslag jaarvergadering 2019

Virtuele GTM Loop

                                     
   
                                                                                                                                                          
 

Hoofdsponsor AVA'70

Zoeken