Vertrouwenscontactpersoon:

Arja te Brake
Haartsestraat 41-I
7121 CW  Aalten
(0543) 47 37 24

E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenscontactpersoon Ava’70

Sporten doe je voor je plezier, Ava'70 wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.
Dit komt doordat de club gedragsregels hanteert, die iedereen kent en waaraan iedereen zich houdt.

 • Toon respect voor je; trainingsmaatjes, leiders/trainers
 • Er wordt van je verwacht dat je; 

 - niet vloekt

- niet handtastelijk bent

- niet discrimineert of intimideert

- niet pest

- geen vernielingen aanricht in de kleedkamer of elders op het terrein

- geen agressief gedrag vertoont

- na de training of wedstrijd je schoenen buiten schoonmaakt

- na de training of wedstrijd kan evt. gezamenlijk worden gedoucht

- geen waardevolle spullen meenemen naar trainingen of wedstrijden

- je inzet voor je team, leider en trainer 

Kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor het omkleden voor en na de wedstrijd of training. Kom niet aan andermans spullen in de kleedkamer en daar buiten. 

Als je je niet aan bovenstaande regels houdt wordt er gepast opgetreden, afhankelijk van de aard van de gebeurtenis. Een tijdelijke schorsing is een mogelijkheid. In geval van vernielingen kun je denken aan het betalen van de aangerichte schade. Herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt met de persoon in kwestie besproken al dan niet in aanwezigheid van ouder/voogd. 

Atletiek is een individuele sport, maar trainingen of wedstrijden doe je samen met je trainingsmaatjes waarin er 1 altijd sneller of beter is dan de ander. Het trainen of wedstrijden doe je met z’n allen, dus wees samen blij en wees samen teleurgesteld als iets niet helemaal lekker loopt. Zorg vooral voor veel ‘atletiekplezier’ dan is het voor iedereen leuk! 

Ava'70 is een vereniging, (waarin veel goed gebeurt)  maar waarbinnen het ook kan voorkomen, dat (jeugd) leden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen. Hoe goed je ook probeert het te voorkomen, binnen elke sportvereniging kunnen vroeg of laat gevallen van intimidatie ontstaan. 

Wat is intimidatie?
Intimidatie is elk ongewenst gedrag, waarin in ieder geval de volgende begrippen passen: pesten, (seksueel) machtsmisbruik en discriminatie. Op zich laten alle genoemde begrippen zich niet exact definiëren. Waar het om gaat is het welbevinden van personen. 

Intimidatie:

 • Discriminatie
 • Pesten
 • Seksueel machtsmisbruik

Discriminatie
Discriminatie wordt in wet- en regelgeving wel uitvoerig benoemd. Men mag niemand discrimineren op grond van ras, huidskleur, geslacht, hetero- of homoseksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Frustraties ontstaan echter meestal door de subtielere vormen van intimidatie, bijvoorbeeld iemand constant alleen maar het vuile werk laten doen.

Pesten
Voor de één de zogenaamde ‘onschuldige’ geintjes en discriminerende grappen, voor de ander psychisch terrorisme. Enkele voorbeelden van ‘pesten’ zijn kwaad spreken over iemand achter zijn rug om, laatdunkende blikken en gebaren, oogcontact weigeren of vermijden, behandelen als lucht en verspreiden van valse geruchten over iemand.

Al deze gedragingen kunnen tot gevolg hebben dat het slachtoffer zich hopeloos gefrustreerd voelt.

(Seksueel) machtsmisbruik
Het is voor iedereen duidelijk dat ook seksistische en seksuele opmerkingen en gedrag niet in een relatie thuis horen. Het probleem is echter dat degenen die zich aan dergelijke opmerkingen schuldig maken, zich zelden bewust zijn van de schade die ze daarmee aanrichten. Men denkt er gewoon niet bij na of zien het gedrag slechts als onschuldige activiteiten. Van een arm over de schouder tot een ‘schuine’ opmerking aan de bar: het gaat erom hoe de ontvanger het opvat. 

Het melden van mogelijke gevallen van diefstal, pesterijen, vernielingen, handtastelijkheden e.d. kan bij de vertrouwenspersoon (naam, telefoonnummer, emailadres staan op de site) of bij 1 van de bestuursleden. Afhankelijk van de aard van het probleem worden (anoniem) verdere acties genomen.  

Het profiel v/d Vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen:

 • Hij/zij is rustig en vriendelijk.
 • Heeft een uitnodigend karakter.
 • Houdt afstand en gaat niet mee in huilverhalen.
 • Probeert te allen tijde het echte verhaal te achterhalen.
 • Is niet bang om bij het bestuur aan de bel te trekken.

Werkwijze
Het bestaan van een vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht gebracht  van de leden door;

 • Eenmalige mailing aan alle leden
 • een mededeling tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering
 • De vertrouwenspersonen hebben een eigen mailadres
 • Samen met de “hulp vragende” bespreekt de vertrouwenspersoon of en hoe het probleem zal worden aangepakt
 • Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt, bijvoorbeeld contact met  trainer, bestuur vindt er terugkoppeling  plaats naar de hulp vragende
 • Rapportage van de vertrouwenspersonen wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersonen gewenst (vóóraf) in het bestuur besproken.
 • Op het eind van ieder seizoen brengen de  vertrouwenspersonen een kort puntsgewijs verslag uit aan het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat het bestuur zicht heeft op wat er in het seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging

Status binnen de vereniging
De vertrouwenspersonen vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het bestuur.