Bestuursbesluit indeling trainingsgroepen senioren AVA’70
 
 
                                                                                             
 
Algemeen
 
In de bestuursvergadering van april 2009 zijn de opgedane ervaringen en de gevolgen van het in december genomen besluit betreffende indeling trainingsgroepen geëvalueerd.
In deze evaluatie zijn de, bij het bestuur, binnengekomen reacties meegenomen.
Uit deze evaluatie zijn onderstaande knelpunten naar voren gekomen: 
-     onvrede over indeling naar sekse
-     het overleg om mee te trainen met een andere groep verloopt niet naar wens.
-    organisatie marathon voorbereiding
 
In de huidige regeling, opgesteld in december 2008, was instemming van de trainers nodig om met een andere groep mee te trainen. Dit blijkt echter in de praktijk, voor zowel atleten als trainers, om verschillende reden niet goed te werken.
 
Ook is er informatie gehaald bij de Atletiekunie en andere atletiekverenigingen, hoe gaan zij met deze onderwerpen om en wat zijn de ervaringen.
 
Noot:  het bestuur is wel van mening dat het trainingsaanbod voor de recreanten,
met vier trainingsmogelijkheden per week, uiterst riant is.
 
In de bestuursvergadering van april 2009 is het volgende besloten:
 
·            Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen dames en heren atleten.
Atleten kunnen zelf bepalen met welke groep men mee wil trainen (moeten uiteraard niveau van de groep wel aan kunnen).
De ervaringen, ook bij andere verenigingen, zijn dat het verschil in niveau met name bij de duurlopen zich vanzelf oplost, kan iemand het tempo van de groep niet volgen dan gaat hij of zij een volgende keer zelf wel naar een andere groep met lager tempo.
 
Om willekeur te voorkomen is het wel gewenst dat atleten een principe keus maken voor vaste trainingstijden en trainingsgroep en zich hier in beginsel aan houden.
 
(respect voor de trainers en niet weglopen en met een andere groep meegaan indien het trainingsprogramma op die dag je wellicht een keer wat minder aanspreekt). 
 
 
                                                                      
 
·                    Voor alle duidelijkheid donderdagavond zijn er twee recreanten groepen  
§         Recreantengroep, Gerard Demkes
§         Recreantengroep, Johan Assink         
 
·           De trainingsprogramma’s voor de recreanten worden gemaakt door
Gerard Demkes en Johan Assink en voor de wedstrijdatleten door Bert Klutman.
 
·           De groep wedstrijdatleten volgt trainingsschema van Bert en atleten moeten, zoals eerder gememoreerd, dit tempo ook aankunnen.
 
·           Beginnende (recreatieve) atleten krijgen van de recreanten trainer een persoonlijk advies welke trainingsgroep en training voor hem of haar het beste is.
 
·           Er worden lange duurloopgroepen samengesteld (marathonafstand en meer) 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. De trainingsprogramma’s voor deze groep worden gemaakt door Gerard Demkes. Begeleiding van deze groepen door deze trainer en wanneer gewenst een begeleider.
 
Trainingsschema’s worden gemaakt door:
 
Bert Klutman                                              voor wedstrijdatleten
Gerard Demkes en Johan Assink         voor recreanten
Gerard Demkes                                        voor marathon en marathon plus
 
 
Voor de maandagmorgengroep en de groepen sportiefwandelen blijft alles bij het oude.
 
 
Tot slot
 
Als bestuur zijn wij van mening dat bovenstaande regeling goed werkbaar is en leden de gewenste ruimte biedt om persoonlijke keuzes te maken maar, niet minder belangrijk, ook duidelijk en goed werkbaar is voor de trainers.
Deze regeling geldt met ingang van 10 mei 2009.
 
Namens bestuur AVA’70
Henrie Drenthel en Jan Rademaker
06 mei 2009