Beste AVA leden,
 
Tijdens de ledenvergadering van eind maart heeft het bestuur een voorstel gedaan om de contributie voor de komende 3 jaar vast te stellen.
De voorlopige plannen voor de realisatie van het nieuwe clubgebouw zijn tijdens de ledenvergadering gepresenteerd.
Om deze plannen te kunnen realiseren zullen we, naast het inzetten van eigen middelen, ook financiële verplichtingen aan moeten gaan.
Om verantwoorde besluiten te kunnen nemen is het contributie voorstel voor de komende drie jaar aan de ledenvergadering voorgelegd.
Het bestuursvoorstel is door de ledenvergadering aangenomen
Per 1 mei 2012 wordt de contributie aangepast. 
 
Contributie
2011
 
2012
2013
2014
Pupillen
4,75
0,60
5,35
5,95
6,55
Junioren
6,30
0,80
7,10
7,90
8,70
Senioren
9,50
1,20
10,70
11,90
13,10
Wandelaars
9,50
1,20
10,70
11,90
13,10
 
De gezinskorting geld voor gezinnen vanaf 5 leden.
De jongste leden krijgen geld terug als de hele familie het hele jaar lid is geweest.
Een gezin betaald dus maximaal voor 4 leden.