REMINDERBIJZONDERE LEDENVERGADERING
Donderdag 28 februari
20.30 tot 21:30
Locatie: Clubgebouw AVA’7
0

 

Agenda:

  • Opening/Mededelingen
  • Planning werkzaamheden, baan en clubgebouw
  • Zelfwerkzaamheid
  • Besluitvorming leden, in verband met het recht van opstal

Volgens de statuten is de instemming van de leden vereist om gedeeltelijk afstand te doen van het recht van opstal met de gemeente Aalten. 
Een nadere toelichting volgt tijdens de vergadering.

  • Sluiting

 

De reguliere ledenvergadering is op donderdag 4 april om 20:30

Namens het bestuur van AVA’70

Evelien Hillen