Zoals bekend, vindt op maandag 12 november a.s. in het Schepersveld in Aalten de presentatie plaats van het Rabobank Coöperatiefonds, regio Achterhoek-Oost. De vijf genomineerden verenigingen, waaronder ook AVA`70, zullen een presentatie verzorgen, waarna een stemming zal uitwijzen wie de winnaar is en een cheque van €12.500 in ontvangst mag nemen. Maar ook de nummer 5 gaat nog altijd met een mooi bedrag van €3.000 naar huis. AVA`70 is dus al in de prijzen gevallen en daar zijn we erg blij mee. Echter, door heel veel stemmen te vergaren, zit er mogelijk nog meer in het vat.

Alle leden van de Rabobank hebben begin oktober een uitnodiging thuis ontvangen om de presentatie van het coöperatiefonds bij te wonen. Je kunt lid worden van de Rabobank, als je tenminste gebruik maakt van 3 diensten (bijv. betaalrekening, spaarrekening, hypotheek, verzekeren.) Informeer hiervoor bij de Rabobank. 

Als je wel lid bent, maar niet op de presentatie aanwezig kunt zijn, mag je de uitnodiging ook aan een ander persoon van de vereniging geven. Voorwaarde is dan wel, dat het afwezige lid zich via internet op per post aanmeldt. De uitnodiging wordt vervolgens gegeven aan een gemachtigde persoon en die ontvangt vervolgens een stemformulier bij binnenkomst. Alleen mensen die vooraf zijn aangemeld mogen naar binnen en je moet dus een toegangsbewijs (uitnodiging) bij je hebben. 

We hebben vernomen, dat er zich al diverse AVA`70-leden hebben opgegeven om op 12 november de presentatie bij te wonen en onze club aan te moedigen (lees: op AVA te stemmen).

Leden van AVA`70, die geen lid zijn van de Rabobank mogen op de presentatie-avond komen om te supporteren, maar ze hebben geen stemrecht. Rabobank-leden hebben echter wel voorrang. 

We hopen dat heel veel clubgenoten aanwezig zullen zijn en dat we onze geelblauwe vereniging zo goed mogelijk weten te presenteren. 

Komt allen en laat geen stem verloren gaan!

Voor nadere informatie of vragen:

Neem contact op met Evelien Hillen  of Frank Roos