NIEUWS..
De organisatie van de Boekeldercrosscompetitie heeft besloten om het prijzenpakket bij de jeugd behoorlijk te vergroten. Er zal dit keer voor het eerst een onderverdeling worden gemaakt per leeftijdscategorie. Dit wil zeggen dat er nu  3 prijzen beschikbaar zijn voor de volgende leeftijdsgroepen:

  4 –  5 jaar
  6 –  7 jaar
  8 –  9 jaar
10 – 11 jaa
r
12 – 13 jaar
14 – 15 jaar

De prijzen worden verdeeld aan de hand van de eindrangschikking en dat betekent, dat er aan minimaal 3 van de in totaal 4 wedstrijden moet worden deelgenomen.
Hiermee hoopt de organisatie de jeugd extra te stimuleren en is er een grotere kans om op het podium te komen.
Dat is natuurlijk niet het belangrijkste om mee te doen aan de Boekeldercrosscompetitie, maar leuk is het natuurlijk wel!!!