Samantha Wubbels-Zegers


TEL: 06-30850933
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenscontactpersoon Ava’70

Sporten doe je voor je plezier, Ava'70 wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. De club hanteert gedragsregels, die iedereen kent en waaraan iedereen zich houdt. 

  • Toon respect voor je; trainingsmaatjes, leiders/trainers
  • Spreek elkaar aan (bij ongewenst/ongepast gedrag) en accepteer dit van elkaar
  • Wees een voorbeeld voor anderen   

Atletiek is een individuele sport, maar trainingen of wedstrijden doe je samen met je trainingsmaatjes waarin er één altijd sneller of beter is dan de ander. Het trainen of het meedoen aan een wedstrijd doe je met z’n allen, dus wees samen blij en wees samen teleurgesteld als iets niet helemaal lekker loopt. Zorg vooral voor veel ‘atletiekplezier’ dan is het voor iedereen leuk!  

Natuurlijk kan het gebeuren dat (jeugd) leden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen. Hoe goed je dit ook probeert het te voorkomen, geef dit aan bij je ouders/trainers om het er over te hebben.

Als je en/of trainer niet meer weet hoe het verder moet, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van Ava’70. Dit kan via mail of telefonisch (Whatsapp kan ook). De contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

De vertrouwenscontactpersoon van Ava’70 heeft een eigen functieprofiel, werkwijze en valt qua status binnen de vereniging onder het bestuur.

 

Waarvoor kan iemand terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging?

 Een vertrouwenscontactpersoon is een centraal en ‘neutraal’ aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen en buiten de club omgaan, leuk en veilig blijft. Als iemand wil weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de club klopt, dan is hij of zij welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden.
  • Het gevoel hebben er niet bij te horen
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop iemand benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach, wordt als onprettig ervaren.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag waarbij iemand uit jouw directe omgeving betrokken is.
  • Zorgen over de wijze waarop met een kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Toetsing of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • Directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag.

 

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

 Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, dit zal echter nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! Van de gesprekken die tussen de vertrouwenscontactpersoon en de melder plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld zonder dat de melder daar:


A.van op de hoogte is
B. toestemming voor heeft gegeven

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

 

Meldplicht 

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). 

De meldplicht houdt het volgende in:

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is (geweest) van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de Atletiekunie te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand. Wanneer kan het niet van iemand worden verwacht? Bijvoorbeeld iemand die minderjarig is of verstandelijk beperkt, wanneer een familielid betrokken (lees: de dader) is of een bestuurslid. In het laatste geval kan iemand melding doen bij de vertrouwenscontactpersoon in plaats van bij het bestuur.