Eind jaren zestig was Aalten, sportief gezien, in de ban van het alom vermaarde stedenspel ZESKAMP. Om de verschillende spelonderdelen tot een goed einde te brengen, moest er vooraf maanden lang hard worden getraind. De mensen die toen voor de hoogste eer streden, moesten dus wel atletische kwaliteiten hebben. Toen voor Aalten de jaren van de zeskamp voorbij waren, vonden enkele deelnemers het eigenlijk jammer dat al dat trainingswerk zomaar verloren zou gaan. Zo kwam dus min of meer het idee op om hier verder iets nuttigs mee te gaan doen.

En zie, in 1970 werd aldus Atletiekvereniging Aalten, of liever AVA'70 geboren. Belangrijke drijfveren achter de oprichting van AVA'70 waren Dick Schoppers en Gerrit Heusinkveld samen met andere leden van het eerste uur Jan Raben, Henny Jansen, Gerrit Heinen. Maar vanaf het prille begin lopen ook de namen van de familie Tebroke en de familie te Brake als een rode draad door AVA'70.

Een accommodatie en voorzieningen waren er niet of nauwelijks. Het Loohuisbos, met als middelpunt "het vennetje" , werd de eerste trainingsaccommodatie. Fiets tegen een boom gezet en dan het bos in. Inlooproute was meestal de "paardenronde", was men te laat dan liep je de tegenovergestelde richting, dan kwam je vanzelf de rest van lopers een keer tegen. Om het vennetje werden de sprint afstanden gelopen en het wat langere werk werd op de "kilometerronde" gedaan. Ondanks behelpen, waren het hier toch fantastische jaren, soms wordt er met weemoed aan terug gedacht. Met name omdat hier de "roots" liggen van de meest succesvolle AVA'70 loper uit de clubhistorie Gerard Tebroke. Verschillende toppers uit de nationale en internationale atletiekwereld hebben, samen met hem, hun sporen in het Loohuisbos achtergelaten.

Eind jaren zeventig bleek dat het Loohuisbos, ook aan de eisen van die tijd niet meer voldeed. De vereniging begon behoorlijk te groeien en er diende zich ook steeds meer jeugd aan. Met name bij de jeugd, kon je niet in een bos blijven rondhangen, bij deze categorie is het juist belangrijk dat men spelenderwijs met de verschillende onderdelen van de atletiek vertrouwd raakt. Dus werd het noodzakelijk dat we over een echt atletiekveld moesten beschikken. Na diverse eerdere pogingen, werd er bij de gemeente Aalten opnieuw op gewezen dat de situatie onhoudbaar werd en dat er op korte termijn een eigen goede voorziening moest komen. Het duurde dan altijd nog tot begin jaren tachtig voordat ons een atletiekbaan in het vooruitzicht gesteld werd. Eindelijk was het dan zover, in 1985 kon de Hamelandbaan in gebruik genomen worden. Geen volwaardige atletiekbaan, maar een trainingsveld met een 300 meter grasbaan, 100 meter sprintlanen, verspringbakken en op het middenterrein voorzieningen voor hoogspringen, speerwerpen, kogelstoten en diverse balspellen. Was AVA'70 tot dan toe een vereniging met eigenlijk alleen maar (hard)lopers, nu konden ook de technische nummers hun intrede gaan doen.
Vanaf dat moment heeft AVA'70 een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

Van tijd tot tijd werden er door AVA'70 wedstrijden georganiseerd. Ook gingen AVA atleten regelmatig naar wedstrijden elders in het land. Bij AVA'70 verkeerde men in de gelukkige omstandigheden dat de trainingen veelal door eigen mensen konden worden gegeven, mensen die zich belangeloos voor het welzijn van de vereniging inzetten. Vooral bij de dames is het hardlopen uit de anonimiteit gekomen. De laatste tien jaar is de damesgroep enorm gegroeid en nieuwe leden melden zich nog regelmatig aan.

Voordat er in 1998 een gedeeltelijk verharde baan kwam, was AVA'70 nog met de gemeente Aalten in de slag voor een volwaardige atletiekaccommodatie, met daarin een 400 meter wedstrijdbaan. Door verschil van inzicht met de gemeente omtrent de locatie van een nieuw terrein, is dit helaas niet doorgegaan.

De laatste jaren zijn we er in geslaagd een aantal bedrijven te interesseren voor sponsoring. Hierdoor lopen onze jeugleden en de junioren en senioren er professioneel en herkenbaar bij.

Het ledental is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In het voorjaar van 2012 werd een mijlpaal gevierd met de inschrijving van het 400e lid. Met name de aanwas van beginnende hardlopers en hardloopsters was explosief, mede door de clinics die AVA`70 voor deze doelgroep twee maal per jaar organiseert. Daarnaast is er ook een grote groei bij de jeugdafdeling. De enthousiaste inbreng van de trainers zorgt er voor, dat de kinderen op ongedwongen wijze kennis maken met het hardlopen en diverse spelvormen.

In november 2013 kon de vlag wederom in top, toen het 500e lid zich aandiende en de groei ging gestaag door. AVA`70 heeft anno 2015 ruim 550 leden, die wekelijks meerdere malen de mogelijkheid hebben om te trainen.  

Het heeft vele jaren geduurd, maar na lang en moeizaam overleg voeren, realiseerde de gemeente in Aalten op het bestaande complex aan de Bredevoortsestraatweg een fonkelnieuwe 300-meterbaan. AVA`70 zette zelf de schouders onder de nieuwbouw van een prachtig, multifunctioneel clubhuis. De sfeervolle inrichting maakte het onderkomen tot een prachtig complex, dat vanaf de winter van 2013 in gebruik is. De opening van de nieuwe accommodatie vond op feestelijke wijze plaats in het voorjaar van 2014. Daarmee ging een grote wens van AVA`70 in vervulling en het complex voldoet geheel aan de verwachtingen. Niet alleen de bestaande wedstrijden vinden er plaats naast de dagelijkse trainingen. Ook regionale jeugdwedstrijden hebben intussen al plaats gevonden en de accommodatie blijkt uitstekend geschikt voor de genoemde activiteiten.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de tweede fase van de nieuwbouw en dat betreft een grote opslagruimte en een fitness- en opwarmruimte. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2015 in gebruik worden genomen. Met het nieuwe complex is AVA`70 helemaal klaar voor de toekomst en kan de vereniging haar leden prima faciliteiten bieden om lekker te kunnen sporten. De kurk van het succes, waarop de vereniging drijft is de inbreng van vrijwilligers. AVA`70 kan voor al haar activiteiten een beroep doen op een peloton aan vrijwilligers. Zonder deze inbreng was AVA`70 niet gekomen op het niveau waarop het nu staat:

een bloeiende atletiekvereniging, waar elk lid de mogelijkheid wordt geboden om sport te bedrijven op zijn en haar niveau! 

De komende periode zal het beleid op lange termijn er op gericht zijn, om de kwaliteit op te schroeven en minpunten die er zijn om te buigen naar plusjes. Er is een groot vertrouwen in de sportieve toekomst van AVA`70 in Aalten en ver daarbuiten!