Olv. Dirk Vreeman worden de gasten flink aan de tand gevoeld  :)

AVA`70 EN CORONA: WEL GERAAKT, NIET GEKRAAKT! 

Bij menig vereniging is het waarschijnlijk een gebruikelijk beeld bij het begin van de jaarvergadering: in een vrijwel lege kantine zit het bestuur braaf achter tafeltjes, schenkt de koffiejuffrouw de bakkies vol en loopt de geluidsman te ijsberen door de zaal. In een hoekje zit een jubilaris verveeld om zich heen te kijken en wacht geduldig op zijn hoogtepunt van de avond, waarbij mooie woorden, een leuke attentie en een fleurig bosje fresia`s zijn beloning zullen zijn voor tig jaar trouwe dienst.

Zelfs bij AVA`70 vond de jaarvergadering dit keer plaats in een troosteloze ambiance. Die K..-corona gooide voor het 2e jaar op rij roet in het eten en weer kon er dus een dikke streep door een normaliter bijzonder gezellig avondje-uit. Want zo is immers de ervaring uit het verleden: bomvol clubhuis, stroopwafel bij de koffie, bier, wijn, ja zelfs borrelnootjes en paprikachips op tafel. Gevolgd door schijfjes salamiworst en brokken old Amsterdammerkaas op de dienbladen. Kortom, een samenzijn waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt.

De keuze op donderdag 20 mei jl. was: of je streamt en volgt de nieuwsfeiten van je cluppie of je stemt af op de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. Hoe gemakkelijk kan het zijn??

Op papier zou AVA`70- voorzitter Rudi Meinen om half 9 aftrappen met zijn betoog, maar de vergadering begon een klein Aaltens kwartiertje later, want het bleek dat nog niet alle clubgenoten gedoucht klaar zaten na de eerste groepstraining sinds tijden. Een verstandig besluit van het gezamenlijke bestuur en niemand die er ook maar een onvertogen woord aan vuil maakte. Heerlijk toch?

De preses begon met het succes van AVA`70, dat feitelijk voorkomt uit een beleid dat al een aantal jaren centraal staat en waarbij de speerpunten zijn: kwaliteit, laagdrempeligheid, open communicatie, waardering voor vrijwilligers, innovatie en actieve samenwerking met andere partijen. Omdat dit niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, ligt er een stevig en goed fundament waar de club zeker mee vooruit kan.

Over een goed fundament gesproken….. Dit kan van de atletiekbaan zeker niet gezegd worden. Vrijwel vanaf de oplevering waren er problemen met het tartan, dat zich niet goed hechtte en scheurtjes begon te vertonen. Door de jaren heen, werd het van kwaad tot erger en nu, na ongeveer 88 momenten van overleg is er uiteindelijk toch begonnen met een totale renovatie van de baan. Momenteel is het dan ook een grote chaos op het complex, maar het komt goed, zo is de overtuiging. Tegelijk met deze operatie wordt ook het middenterrein aangepakt en een aantal wensen van AVA uitgevoerd. De verwachting is dat na de zomer de werkzaamheden gereed zijn en er een heropening zal zijn. Misschien wel met een klein feestje, want dat zou wel weer een keer leuk zijn….

Heeft 2020 dan geen barstjes bij de club veroorzaakt? Anders gezegd, heeft Corona AVA`70 niet geraakt? Jazeker wel, want tal van activiteiten en het gros van de wedstrijden moest geschrapt worden. Echter beschikt de vereniging over een karrevracht aan enthousiasme en creativiteit, waardoor er ook heel veel wel kon plaatsvinden. Dit tot groot genoegen van de leden. Helaas moest het flitsende jubileumprogramma ter ere van het 50-jarig bestaan wel vrijwel in zijn geheel geskipt worden. Maar wat in het vat zit verzuurd niet, dus zal het feestelijke gebeuren in 2025 in zijn geheel wederom op de kalender worden gezet.

Heeft Corona AVA`70 gekraakt? Dat zeker niet! De band van de geel-blauwen met de club is hecht en warm, met als gevolg dat het ledental stabiel is gebleven. Ook de sponsors toonden zich trouwe partners en dat is natuurlijk altijd bijzonder fijn om te ervaren. Op financieel gebied is het zelfs gelukt om zwarte cijfers te kunnen presenteren en dat is een bijzonder goede prestatie. Daarmee kan AVA`70 zich absoluut tot een zeer selecte groep sportverenigingen rekenen, die dit kunstje heeft geflikt in coronatijd. Hulde aan het bestuur in het algemeen en penningmeester Linda te Winkel in het bijzonder, die dit hoogtepunt heeft aangegrepen om met haar activiteiten te stoppen. Gerrit-Jan Jansen neemt haar rol in het bestuur over en dit zal zeker goed gaan komen. Ook aan de bestuursperiode van secretaris Joke Balke kwam een einde. Jarenlang maakte ze de notulen, stuurde informatie door aan de leden en fungeerde daarnaast ook nog eens als koerier. Ja, Joke die heeft wat bloemetjes, bierpakketten, waardebonnen, kaarten en andere attenties bezorgd. Met een tevreden gevoel geeft zij de pen door aan Veronique Schulingkamp, ook al zo`n echt clubwijffie. De meest waardevolle bestuursleden doen hun taak voor de club het liefst achter de schermen. Linda en Joke deden dat de afgelopen jaren met een gruwelijk sociaal en groot AVA`70-hart en de vereniging is het duo dan ook erg dankbaar voor hun inzet. Natuurlijk verdienden ze voor hun prestatie feitelijk een minutenlange ovatie van een bomvol clubhuis, maar ja, die K..-corona hè.

Nadat de tranen waren gedroogd was het tijd voor een lekker stukje entertainment van de bovenste plank, namelijk een optreden van de 3 J`s. Voor alle duidelijkheid, gaat het hier niet om een muzikale show van de Volendamse palingzangers, maar om de onnavolgbare “Gaston” Jerrel Balke, tante Joke met de kadootjes en filmer Joppe Roos, die als trio de regio introkken om op kostelijke wijze een aantal AVA-janen in het zonnetje te zetten. Gerard te Brake is al 40 jaar lid van de club en heeft zelfs de rol van voorzitter enige tijd vervuld. Wim Rensink draaft al 25 jaar bij AVA en de veteraan is een prachtig voorbeeld voor zijn veelal jongere selectielopers. Lenn Posthumus, Sam ter Haar, Lisa te Molder en Marijke Esselink zijn als jeugdtrainer gestopt, maar ook zij konden een bezoek van de 3 J`s tegemoet zien en het mooie was dat het drietal zelfs overal naar binnen mochten komen om de attenties te overhandigen. Tenslotte werd de camera en de schijnwerper ook nog op Rinke ter Haar gericht. Hij was de initiatiefnemer van Aprils Prachtige Prijzenloop en samen met Bart Wesselink en Geert Wevers groeide er een skitterend hardloopevenement met meer dan 200 deelnemers uit de hele regio. Niet in beeld, maar wel gebeurt….. ook de ereleden kregen nog bezoek van een delegatie van AVA`70. Ze kregen een soort van overlevingspakket overhandigd, bestaande uit chips, nootjes, droge worst en kaaskoekjes. Dit warme en verrassende gebaar van de vereniging werd uiteraard bijzonder gewaardeerd, zo bleek.

En nog was de koek niet op. Nadat iedereen de mogelijkheid was geboden om een sapje in te doen en de zak met ongezouten pinda`s te pakken, was het woord aan Dirk Vreman. De entertainer, spreekstalmeester en multitalent fungeerde deze avond als presentator van een heuse talkshow. Hij had de gasten zelf uitgenodigd, dus wist precies wie hij aan de gezellige tafel kon verwachten. Niemand minder dan de klasbakken Jan te Brake jr., Katja Demkes en Theo Stronks waren uitverkoren, samen goed voor 97 jaar AVA`70-lidmaatschap. Dirk had duidelijk gekozen voor een ervaren trio totaal verschillende clubgenoten, die als gemeenschappelijke deler hadden, dat ze alle drie verslaafd zijn aan hardlopen. In een zeer amusant gesprek vlogen de prachtige anekdotes en mooie hoogtepunten over en weer. Wat was het prachtig geweest om een zaal vol clubgenoten hierop te trakteren. Uiteraard had Vreman zelf niet alleen de regie in handen, maar ook het laatste woord……

Even na half 11 kwam er dan toch een einde aan de AVA`70-ledenvergadering van 2021. Helaas moest het wederom via een livestream verbinding gebeuren en dat is eigenlijk 3 keer niks, want iedereen wil er zo graag bij zijn. Volgend jaar moet het gewoon weer ouderwets gebeuren. Dus in een bomvol clubhuis met alles er op en er aan, waarvan acte!