Goed bericht over de nieuwe accommodatie.
College van B&W heeft principe besluit genomen over de nieuwe accommodatie.
Hoewel dit nog een aantal vragen oproept c.q. verder uitgewerkt moet worden
is het toch een zeer belangrijke stap in de goede richting.
Hieronder is
de besluitenlijst bijgevoegd (agendapunt 26).

besluitenlijst.