Uitnodiging


Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, te houden op donderdag 25 maart 2010, om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70 aan de Bredevoortsestraatweg te Aalten.

Hieronder zijn de diverse stukken te vinden.

uitnodging en agenda

notulen ledenvergadering 2009

jaarverslag 2009

jaarverslag jeugd 2009