Ons bereikte het droevige bericht dat op 31 januari, na een kort ziekbed, is overleden, onze clubgenote

 
LIA ASSINK
 

Lia was een actieve hardloopster en bovendien als vrijwilligster zeer betrokken bij de activiteiten van AVA`70.

Onze gedachten gaan uit naar Johan, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. We wensen hen veel sterkte toe in de komende tijd.

 

Bestuur en leden AVA`70