WIJZIGING IN TRAININGSGROEPEN


De grote groei van het aantal nieuwe leden heeft de afgelopen periode geleidt tot overvolle groepen bij de recreanten en een propvolle baan. Daarnaast was er maar een beperkte doorstroming richting de wedstrijdatleten, zodat er een onevenwichtige opbouw van de diverse trainingsgroepen is gegroeid. Langdurig en veelvuldig overleg tussen technische commissie en de trainers hebben duidelijk gemaakt, dat er een andere koers gevaren moest gaan worden. Op aanwijzing van de trainers is er een indeling gemaakt in een drietal categorieën:
Niveau A: Beginners en “all-time” recreanten
Niveau B: Ambitieuze recreanten en aspirant wedstrijdatleten
Niveau C: Wedstrijdatleten

Alle seniorenleden hebben een brief ontvangen met daarin de nieuwe groepsindeling en verdere informatie over trainingstijden, trainingslocatie e.d.
Vanaf 1 mei a.s. wordt er met het nieuwe trainingsschema gestart. Er is een maand uitgetrokken om iedereen, zowel trainers als ook atleten en atletes, de mogelijkheid te geven aan het nieuwe systeem te wennen.

Voor het goed slagen van dit initiatief is de medewerking en naleving van alle betrokkenen nodig. Het bestuur rekent op een welwillende medewerking van iedereen!

Trainingtijden vanaf 1 Mei
Brief aan leden Trainingsstructuur