AVA`70 TRAKTEERT DE GEMEENTERAAD VAN AALTENEn toen was er taart…..

Zoals wellicht bekend, is AVA`70 al enige jaren in overleg met de Gemeente Aalten, in verband met de aanleg van een volwaardige atletiekaccommodatie. We zijn nu intussen enkele wethouders en talloze gesprekken verder, maar tot een realisatie van een baan is het nog steeds niet gekomen. Sterker nog, AVA`70 weet (totaal) niet waar het aan toe is. Om de discussie een wat officiëler karakter te geven en de raad een uitspraak te laten doen in deze netelige kwestie, diende AVA`70 in oktober 2010 een burgerinitiatief in. Hierdoor is het onderwerp, betreffende de accommodatieproblematiek van AVA`70 op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Voorzitter Jan Rademaker maakte dankbaar van de mogelijkheid om in te spreken. Hij hield voor de voltallige raad een gloedvol betoog, waarin hij uitgebreid de situatie schetste, waarin de vereniging verkeerde. De enorme ledengroei heeft AVA`70 immers in ernstige problemen gebracht, omdat de trainingsmogelijkheden op de huidige baan ernstig tekort schieten. Daarnaast maakt het bestuur zich ook ernstig zorgen over de verkeersveiligheid. De bereikbaarheid van de accommodatie is onvoldoende en de onoverzichtelijke situatie zorgt voor een onveilige verkeersstroom.
De aanwezige raadsleden erkenden de problematiek van AVA`70 en menigeen heeft ook de situatie ter plekke bekeken. De atletiekvereniging moest geholpen worden, zo was de algemene tendens. Zeker gezien het feit, dat AVA`70 in het verleden al diverse toezeggingen en beloftes is gedaan.
Er is nog regelmatig contact geweest met wethouder Kok en de afdeling Werken. Vertegenwoordigers van de Gemeente hebben daarnaast de verkeersituatie ter plekke ook bekeken. Maar verder bleef het eigenlijk, zeker voor de buitenwereld, best wel stil. Opmerkelijk eigenlijk, want volgens de procedure, die hoort bij het burgerinitiatief, is de gemeenteraad verplicht, om een besluit dat is genomen, na indiening van het initiatief schriftelijk toe te lichten. AVA`70 ontving geen bericht. Daarnaast dient er tevens in de Aalten Vooruit, de Band en de gemeentelijke website melding van het besluit te worden gedaan.

Afgelopen dinsdag was er een inspraak mogelijkheid op de gemeentebegroting 2012. AVA`70 heeft uiteraard de mogelijkheid aangegrepen om nogmaals de accommodatieproblematiek op de agenda te krijgen. Voorafgaand aan de inspraak bood AVA`70-voorzitter Jan Rademaker de gemeenteraad een taart aan. Het was vorige week immers precies een jaar geleden, dat AVA`70 het burgerinitiatief indiende. De ludieke actie werd uiteraard met een toespraak kracht bij gezet en heeft de zaak weer in beweging gebracht, zo blijkt uit reacties van diverse politieke partijen.
Feit blijft echter wel, dat AVA`70 (voorlopig) nog altijd in de wachtkamer zit en daar hebben hardlopers een behoorlijke hekel aan.
De aangeboden lekkernij, was dus wel een taart met een bijsmaakje …..