Beste atleten,
Het bestuur en trainers constateren een scheefgroei in het aantal atleten binnen de verschillende trainingsgroepen. Dit ontstaat mede door een te geringe doorstroming naar een volgend niveau.
Tijdens de ledenvergadering is er gebrainstormd wat de doorstroming naar een trainingsgroep van een ander niveau belemmerd en hoe dit mogelijk bevorderd kan worden.
 
Na de ledenvergadering is binnen het bestuur hierover van gedachten gewisseld.
Allereerst is er, mede door het geplande vertrek van Bert Klutman per 01 juli, gekeken naar de structuur van de trainingsgroepen.
Hiervoor is, door het bestuur, een voorstel gedaan welke  in het trainersoverleg van 17 april
met de trainers is besproken..
Tijdens dit overleg is de structuur van de trainingsgroepen vastgesteld (zie bijlage).
We zijn blij dat Theo de taak van Bert als trainer van de C groep over wil nemen.
Het voorstel gedaan tijdens de ledenvergadering om de C groep in de toekomst te benoemen als
 A groep en de A groep als C groep is hierin meegenomen. We hebben nu een A, B en C groep en een mogelijk nieuwe groep in de toekomst wordt dus D enz.
De trainingsstructuur telt 4 clusters         : Jeugd
                                                            : Prestatie trainingsgroepen
                                                            : Recreatieve trainingsgroepen
                                                            : Sportiefwandelen
 
In beginsel worden de noodzakelijke beslissingen binnen het cluster genomen en waar nodig in overleg met bestuurslid technische zaken.  
Door deze indeling alleen bereiken we natuurlijk niet de gewenste doorstroming.
De bedoeling is dat periodiek tussen de trainers wordt besproken welke atleten geadviseerd kan worden om in te stromen in een trainingsgroep van een ander meer bij de atleet passend trainingsniveau.
Voor de duidelijkheid het gaat om een gericht en gemotiveerd advies en is geen dwang.
Wij zijn ervan overtuigd met deze structuur een goede basis te hebben gelegd voor de toekomst met de nodige ruimte voor de binnen de clusters,trainers en atleten. Uiteraard blijft de onderlinge samenwerking en afstemming het belangrijkste aspect voor het optimaal functioneren van de deze trainingsstructuur.

 
Veel succes bij de trainingen.
 
Namens het bestuur,