Reminder.

GEMEENTERAAD BESLIST DEFINITIEF OVER NIEUWE ACCOMMODATIE AVA`70
 
 
De raadsvergadering van dinsdag 21 februari a.s. zal door AVA`70 met meer dan gemiddelde belangstelling worden gevolgd. De raad moet dan immers definitief een besluit nemen over het voorstel van het College van
B & W, dat 400.000 euro beschikbaar wil stellen voor de aanleg van een nieuwe atletiekaccommodatie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kan deze zomer worden begonnen met de aanleg van de nieuwe 300-meterbaan op het huidige sportcomplex. Het college van B & W heeft eerder al aangegeven achter de plannen te staan en de raad heeft eind 2011 al budget opgenomen in de begroting.
De investering omvat de aanleg van een vierlaans kunststof baan van 300 meter, 6 sprintlanen en daarnaast ruimte voor speerwerpen, verspringen en natuurgras op het binnenterrein. Daarnaast kan AVA`70 haar plannen voor de bouw van een nieuwe kleed accommodatie ten uitvoer brengen en daarmee gaat een grote wens van de nog steeds groeiende vereniging in vervulling.
Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe accommodatie in het voorjaar van 2013 in gebruik kunnen worden genomen.
Instemming van de plannen voor de aanleg van de nieuwe accommodatie is voor AVA`70 dan ook bijzonder belangrijk voor het toekomstperspectief van de vereniging!
De raadsvergadering op dinsdag 21 februari is openbaar en het is te hopen, dat veel AVA`70-leden aanwezig zullen zijn en daardoor hun betrokkenheid bij de vereniging tonen!