De Kramp Run is al weer enkele maanden achter de rug en tijdens de diverse evaluatiegesprekken is duidelijk naar voren gekomen, dat alle betrokken partijen met veel plezier terug kijken op het evenement. Veel deelnemers en deelneemsters hebben de organisatie laten weten, dat men enorm heeft genoten van de loop door het centrum van Varsseveld. Ook de bedrijvenrun was een prachtig gebeuren, waarbij de inleg van de 30 teams voor de volle 100% aan de stichting Kanjers voor Kanjers zou worden uitgekeerd. Het bedrag heeft intussen een uitstekende bestemming gekregen en in het onderstaande persbericht is te lezen, hoe de overhandiging plaatsvond.
AVA`70 heeft een zeer belangrijke rol gespeeld tijdens de eerste editie van de Kramp Run. Samen met de Doetinchemse atletiekvereniging ARGO en de Stichting Gert-Jan Wassink werd het evenement georganiseerd en op de wedstrijddag zelf waren vele clubgenoten actief als vrijwilliger of deelnemer.
De stichting Kanjers voor Kanjers en de Lindeboom willen AVA`70 bedanken voor hun geweldige inzet voor, tijdens en na het evenement!!
 
Op 8 september 2012 vindt de tweede editie van de Kramp Run plaats en naast AVA`70, ARGO en de stichting Gert-Jan Wassink zal ook Kanjers voor Kanjers weer van de partij zijn. Samen zal er worden gezocht naar een goed doel waar
de sponsoropbrengst naar toe zal gaan!!!    
Website Kanjers voor Kanjers